دسته: کشاورزی

آموزش پرورش گل و گیاه آپارتمانی-118فایل
100

44 ساعت آموزش

4.9

930,000 تومان

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
آموزش پرورش گیاه آلوئه ورا-118فایل
100

4 ساعت آموزش

4.6

383,000 تومان

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
آموزش کشت هیدروپونیک-118فایل
41

16 ساعت آموزش آموزش

5

429,000 تومان

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
100

17 ساعت آموزش

4.5

960,000 تومان

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
25

10 ساعت آموزش

5

300,000 تومان

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
100

35 ساعت آموزش

4.8

1,045,000 تومان

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
100

22 ساعت آموزش

4.7

814,000 تومان

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
100

5 ساعت آموزش

5

653,000 تومان

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
29

25 ساعت آموزش

4.9

731,000 تومان

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

دسته بندیها

عضویت شما با موفقیت انجام شد