دسته: لوازم خانگی

22

46 ساعت آموزش

4.7

قیمت اصلی 920,000 تومان بود.قیمت فعلی 720,000 تومان است.

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
26

13 ساعت آموزش

4.9

قیمت اصلی 770,000 تومان بود.قیمت فعلی 570,000 تومان است.

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
100

30 ساعت آموزش

4.7

752,000 تومان

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
100

33 ساعت آموزش

4.7

760,000 تومان

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
100

7 ساعت آموزش

4.7

490,000 تومان

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
آموزش تعمیر لباسشویی-118فایل
100

50 ساعت آموزش

4.6

790,000 تومان

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
100

7 ساعت آموزش

4.7

554,000 تومان

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
آموزش تعمیر یخچال فریزر-118فایل
100

18 ساعت آموزش

4.4

640,000 تومان

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
آموزش تعمیر چای ساز-118فایل
100

4 ساعت آموزش

4

242,000 تومان

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
آموزش تعمیر غذاساز-118فایل
100

7 ساعت آموزش

4.5

772,000 تومان

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
آموزش تعمیر دستگاه فر-118فایل
100

6 ساعت آموزش

4

583,000 تومان

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
23

5 ساعت آموزش

4.6

قیمت اصلی 872,000 تومان بود.قیمت فعلی 672,000 تومان است.

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
آموزش تعمیر اسپرسوساز-118فایل
14

7 ساعت آموزش

4.6

قیمت اصلی 730,000 تومان بود.قیمت فعلی 630,000 تومان است.

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
25

17 ساعت آموزش

4.6

قیمت اصلی 799,000 تومان بود.قیمت فعلی 599,000 تومان است.

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

دسته بندیها

عضویت شما با موفقیت انجام شد