دسته: خدماتی

آموزش اپوکسی
100

36 ساعت آموزش

4.6

350,000 تومان

100

33 ساعت آموزش

4

915,000 تومان

100

20 ساعت آموزش

4.5

760,000 تومان

100

10 ساعت آموزش

4.9

480,000 تومان

100

20 ساعت آموزش

4.8

720,000 تومان

100

49 ساعت آموزش

4.7

535,000 تومان

100

42 ساعت آموزش

4.6

753,000 تومان

آموزش صافکاری ماشین-118فایل
100

23 ساعت آموزش

4.9

915,000 تومان

100

14 ساعت آموزش

5

1,033,000 تومان

آموزش کابینت سازی-118فایل
100

26 ساعت آموزش

4.7

1,100,000 تومان

آموزش نصب پارکت و لمینت-118فایل
100

23 ساعت آموزش

4.5

822,000 تومان

درحال حاضر سرور قادر به پاسخگویی نیست

دسته بندیها

عضویت شما با موفقیت انجام شد