دسته: خدماتی

21

20 ساعت آموزش

4.5

760,000 تومان

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
100

10 ساعت آموزش

4.9

480,000 تومان

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
100

20 ساعت آموزش

4.8

720,000 تومان

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
100

49 ساعت آموزش

4.7

535,000 تومان

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
100

42 ساعت آموزش

4.6

753,000 تومان

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
ساخت و نصب نرده چوبی-118فایل
100

10 ساعت آموزش

3.5

367,000 تومان

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
آموزش صافکاری ماشین-118فایل
40

23 ساعت آموزش

4.9

757,000 تومان

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
100

14 ساعت آموزش

5

1,033,000 تومان

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
30

36 ساعت آموزش

4.6

499,000 تومان

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
آموزش کابینت سازی-118فایل
100

26 ساعت آموزش

4.7

1,100,000 تومان

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
آموزش کارواش بدون آب-118فایل
100

7 ساعت آموزش

5

482,000 تومان

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
آموزش کناف کاری دیوار و سقف
100

22 ساعت آموزش

4.4

550,000 تومان

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
100

8 ساعت آموزش

4.7

620,000 تومان

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
آموزش نصب پارکت و لمینت-118فایل
100

23 ساعت آموزش

4.5

822,000 تومان

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
100

19 ساعت آموزش

5

600,000 تومان

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
مطالب بیشتری یافت نشد

دسته بندیها

عضویت شما با موفقیت انجام شد