شطرنج سوئیسی عکس شاخص 118فایل

شطرنج سوئیسی

معرفی شطرنج سوئیسی + مسابقات شطرنج سوئیسی + سبک سوئیسی + سیستم هلندی در سبک سوئیسی + مزیت های شطرنج...

شطرنج برای سالمندان 118فایل

شطرنج برای سالمندان

ما در این مقاله به بررسی مزایای شطرنج که شامل؛ کاهش استرس + ایجاد ارتباط اجتماعی + سرگرمی مناسب +...

تاریخچه شطرنج عکس وسط 118فایل

تاریخچه شطرنج

بررسی تاریخچه شطرنج در قرن های مختلف از ابتدا قرن نوزدهم تا دوران معاصر و پیدایش تئوری شطرنج در کشورهای...

معرفی انواع بازیکنان شطرنج 118فایل

معرفی انواع بازیکنان شطرنج

معرفی و بررسی انواع بازیکنان شطرنج + معرفی بازیکنان هجومی، موقعیتی، بازیکنان کاربردی، منفعل گرا و بازیکنان سبک منفعل دار...

صفحه 1 از 2 1 2