دسته: هنری

آموزش انواع چاپ دستی-118فایل
100

13 ساعت آموزش

4.5

684,000 تومان

آموزش دوخت عروسک پولیشی-118فایل
100

8 ساعت آموزش

4.8

250,000 تومان

آموزش دوخت لباس عروس-118فایل
100

15 ساعت آموزش

4.5

593,000 تومان

آموزش ساخت بدلیجات با رزین-118فایل
100

34 ساعت آموزش

0

1,700,000 تومان

آموزش ساخت ظروف رزینی-118فایل
100

27 ساعت آموزش

4.7

725,000 تومان

آموزش ساخت عروسک تیلدا_118 فایل
100

10 ساعت آموزش

4.9

290,000 تومان

آموزش ساخت عروسک جورابی-118فایل
100

8 ساعت آموزش

4.9

350,000 تومان

آموزش عروسک خمیری-118فایل
100

23 ساعت آموزش

4.7

675,000 تومان

آموزش ساخت عروسک روسی-118فایل
100

21 ساعت آموزش

4.9

375,000 تومان

100

14 ساعت آموزش

4.8

795,000 تومان

100

15 ساعت آموزش

4.9

465,000 تومان

آموزش سنگ تراشی-118فایل
100

4 ساعت آموزش

4.9

420,000 تومان

آموزش شماره دوزی-118فایل
100

17 ساعت آموزش

4.5

693,000 تومان

آموزش عروسک بافی حیوانات-118فایل
100

28 ساعت آموزش

4.9

520,000 تومان

درحال حاضر سرور قادر به پاسخگویی نیست

دسته بندیها

عضویت شما با موفقیت انجام شد